hero_software_dev

Förverkliga er produktvision

Om ni är ute efter en mjukvarulösning i helhet så kan vi ge en tydlig konkurrensfördel – en kombination av kompetenta utvecklare in-house och ett omfattande nätverk av högspecialiserade utvecklingsteam. Vi jobbar på projektbasis för att leverera kvalificerade lösningar, verkningsfull design, snabbt utfört, och kryddat med vår unika svensk-ukrainska samarbetsidé.

software_advantages
a range of services - from business application development services to consulting and IT project management

Från websidor till mobilappar och komplexa system

Att arbeta med oss är ett gemensamt projekt där vi följer upp er utvecklingsprocess. Det kan gälla framtagning av MVP, WordPress-utveckling, avancerade mobilappar eller annat som kräver de senaste teknologierna och ramverken.

Full customized applications development

Vi tillhandahåller en startklar mjukvarulösning, med ett minimum av för- och efterarbete hos er

Affordable pricing for custom business software development

Förutsägbara, klart redovisade kostnader för varje överenskommen del

software_advantages2

Lätt att skala upp för att möta hög efterfrågan – perfekt när ert team har fullt upp och inte kan ta sig an mer

Vår idé

01Lära-känna-skedet

Mål
Specifikationer
Utvärdering
Pitch

Innan vi sätter igång ett samarbets- och utvecklingsprojekt måste vi tillsammans kartlägga utgångsläge, förutsättningar och syftet med arbetet. Med kunskap om era behov och era mål kan vi sedan beräkna kostnader och tidsåtgång.

02Produktion

Utveckling
Process
Dialog

När vi väl har en uppdragsspecifikation – framtagen av er eller i samarbete med oss – så startas utvecklingsarbetet, i enlighet med plan och överenskommen process. Vi arbetar med fast pris eller med T&M, enligt avtal.

03Testning

Manuell QA
Automatiserad QA
Feedback

Något vi absolute inte gillar är dåligt utfört testarbete och bristande feedback. I de flesta projekt kombinerar vi manuell och automatiserad kvalitetssäkring, QA, och strävar alltid efter genuin feedback och dialog med er för att säkerställa att vi håller måttet.

04Leverans

DevOps
Deployment
App Store

Beetroot är redo att bistå med alla former av DevOps-relaterade processer i det skede då produkten ska sjösättas. Vi kan hjälpa er att publicera lösningen i App Store, deploya till en specifik server, osv.