hero_coop_full

Rätt samarbetsmodell för era behov

En samarbetsmodell beskriver i princip hur vi jobbar tillsammans. Den strategi som bäst hjälper er att nå era mål kan variera. Kanske är det t.ex. att outsourcea ett helt projekt, eller att expandera ert inhouse-team med handplockade utvecklare som jobbar från Beetroots kontor.

Skräddarsy engagemangsnivån

Ni kan jobba med Beetroot på ett antal olika sätt.
Den här skalan illustrerar hur de olika samarbetsmodellerna relaterar till varandra utifrån två parametrar: ansvar och pris.
Ansvar Ansvar

I slutändan måste någon ta ansvar för att en slutprodukt materialiseras. Ju mindre overhead och kringsresurser som beräknas in på Beetroots sida, desto mer ansvar måste du ta, som kund, för att slutleveransen ska bli bra. En del av våra kunder föredrar att själva bibehålla kontroll över hela utvecklingsprocessen, medans andra föredrar att låta Beetroot ta ansvar för allt från initiala specifikationer till slutleverans.

Pris Pris

Som tumregel kan man räkna utifrån att ju mer ansvar ni vill avstå från själva, desto högre blir prislappen. Ett högre pris är ofta ett resultat av att man måste öka projektledning, kvalitetssäkring samt ta höjd för risk, på annat håll.

  • Ansvar Ansvar
  • Ansvar Pris

I slutändan måste någon ta ansvar för att en slutprodukt materialiseras. Ju mindre overhead och kringsresurser som beräknas in på Beetroots sida, desto mer ansvar måste du ta, som kund, för att slutleveransen ska bli bra. En del av våra kunder föredrar att själva bibehålla kontroll över hela utvecklingsprocessen, medans andra föredrar att låta Beetroot ta ansvar för allt från initiala specifikationer till slutleverans.

Som tumregel kan man räkna utifrån att ju mer ansvar ni vill avstå från själva, desto högre blir prislappen. Ett högre pris är ofta ett resultat av att man måste öka projektledning, kvalitetssäkring samt ta höjd för risk, på annat håll.

Ansvar som kund Beetroots ansvar
Lägre timpris Högre timpris
Handplockade Team Ett handplockat team är ett bra sätt att…

Handplockade Team

Ett handplockat team är ett bra sätt att expandera ert inhouse-team med konsulter som arbetar från Beetroots kontor i Ukraina. Ni kombinerar en kostnadssmart nearshore-lösning med den kvalitet man ofta associerar med inhouse-team.

Ni tar hand om det dagliga arbetet, där Beetroots konsulter i de flesta avseenden är som en av era egna, och Beetroot ser till att skapa en hemtrevlig arbetsmiljö med en personlig prägel som sätter personlig utveckling och hållbarhet i första rummet.

Kombinerade Team Att skapa ett kombinerat team är modernt och…

Kombinerade Team

Att skapa ett kombinerat team är modernt och innovativt. Ett kombinerat team sammanflätar IT-konsulter på plats i Stockholm med tekniktalang i Ukraina. I denna uppställning får ni en stark närhet till teamet genom att ha nyckelpersoner på plats med er i Stockholm. Ni får också tillgång till den oerhörda tech-expertis som finns i Ukraina. Genom att stå med ett ben i varje land hanteras den övergripande kostnadsaspekten på ett rimligt och balanserat sätt.

Självgående Team Ett självgående team låter er få jobbet gjort…

Självgående Team

Ett självgående team låter er få jobbet gjort och samtidigt ha daglig input i processen, utan att behöva oroa er för de många logistiska kringsysslor som tillkommer när man har ett team. Vi tilldelar er ett team av noggrannt utvalda och beprövade experter. Ni ser till att de har jobb att göra, så står vi för allt runtomkring.

Mjukvarulösningar Om ni behöver en nyckelfärdig, skräddarsydd lösning inom mjukvara,…

Mjukvarulösningar

Om ni behöver en nyckelfärdig, skräddarsydd lösning inom mjukvara, så kan hela Beetroots ekosystem aktiveras för att skapa den på bästa sätt. Vi kombinerar stark expertis inhouse med ett kvalificerat nätverk av hyper-specialiserade utvecklingsteam för att leverera bra idéer, effektiv design, snabb utveckling och en nypa av vår unika kultur.

I en lösnings-modell så kan ni betala för de timmar och resurser som används, eller ett fastpris som bestäms i förväg. Beetroot tar ansvar för slutleveransen.