Projektledning

Med affärsperspektivet i fokus, tar vi komplexa processer från initial förberedelse och planering hela vägen till genomförande och operativ överlämning

Kontakta oss
Projektledning Med affärsperspektivet i fokus, tar vi komplexa processer från…

Projekt som en arbetsmetod

Att gemensamt definiera vad ett lyckat projekt innebär, och vilka kriterier som finns, är en förutsättning för att budget och resurser används på rätt sätt. Våra projektledare kommer med god erfarenhet av att driva IT-projekt för kunder både i Sverige och internationellt. Vi har framförallt unik erfarenhet av större, komplexa projekt.

Vår projektledningsidé

Beetroot tillhandahåller strategiskt ledarskap och operativ support vid varje steg i ett projekts livscykel.

Vår projektledningsidé
 • Initiering

  Målsättande, budgetarbete och att definiera förväntade resultat hjälper i det här steget till att lägga grunden för projektet.

 • Planering

  Här definieras leveransobjekt, om det lämpar sig att arbeta agilt eller med vattenfallsmodellen. Man etablerar även en övegripande tids- och resursplan.

 • Genomförande

  En effektiv kommunikationsplan i kombination med ändamålsenlig rapportstruktur ser till att viktiga intressenter och nyckelpersoner hålls uppdaterade. Det förbättrar även arbetsflödet i projektet överlag.

 • Bevakning

  Tryggheten i att veta att ett projekt levererar som tänkt kan endast byggas på ett robust fundament beståendes av testning (QA), proaktiv change management och en process för att hålla rätt personer involverade vid rätt tidpunkt – med de systemrättigheter som krävs.

 • Avslutning

  Den sista 1% av projektet tar ofta 10% av tiden. Vid den här punkten överlämnas projektleveransen till operatörerna och slutanalysen börjar på riktigt. Det är viktigt att vara lyhörd för leveransens mottagande, och att i det här skedet se till att den används och fungerar som tänkt.

Vi hjälper dig behålla kontrollen