Projektledning

Med affärsperspektivet i fokus, tar vi komplexa processer från initial förberedelse och planering hela vägen till genomförande och operativ överlämning

Kontakta oss
Projektledning Med affärsperspektivet i fokus, tar vi komplexa processer från…

Projekt som en arbetsmetod

Att gemensamt definiera vad ett lyckat projekt innebär, och vilka kriterier som finns, är en förutsättning för att budget och resurser används på rätt sätt. Våra projektledare kommer med god erfarenhet av att driva IT-projekt för kunder både i Sverige och internationellt. Vi har framförallt unik erfarenhet av större, komplexa projekt.

Vår projektledningsidé

Beetroot tillhandahåller strategiskt ledarskap och operativ support vid varje steg i ett projekts livscykel.

Vår projektledningsidé
 • Initiering

  Målsättande, budgetarbete och att definiera förväntade resultat hjälper i det här steget till att lägga grunden för projektet.

 • Planering

  Här definieras leveransobjekt, om det lämpar sig att arbeta agilt eller med vattenfallsmodellen. Man etablerar även en övegripande tids- och resursplan.

 • Genomförande

  En effektiv kommunikationsplan i kombination med ändamålsenlig rapportstruktur ser till att viktiga intressenter och nyckelpersoner hålls uppdaterade. Det förbättrar även arbetsflödet i projektet överlag.

 • Bevakning

  Tryggheten i att veta att ett projekt levererar som tänkt kan endast byggas på ett robust fundament beståendes av testning (QA), proaktiv change management och en process för att hålla rätt personer involverade vid rätt tidpunkt – med de systemrättigheter som krävs.

 • Avslutning

  Den sista 1% av projektet tar ofta 10% av tiden. Vid den här punkten överlämnas projektleveransen till operatörerna och slutanalysen börjar på riktigt. Det är viktigt att vara lyhörd för leveransens mottagande, och att i det här skedet se till att den används och fungerar som tänkt.

Vi hjälper dig behålla kontrollen

Vad säger våra kunder?

We contacted Beetroot to develop an e-learning platform. We had high project ambitions, but Beetroot met our every need. The team is professional, effective and have always gone the extra mile. We have continued our collaboration and are adding new functions to our platform every month.

Oskar Forsgren, Project Manager

Beetroot has been such a pleasure to work with. They quickly and fairly solve any issues we may have. The developers are highly skilled and hard-working. From a client satisfaction standpoint, the cooperation and dedicated resources have done so much to improve our ticket processes and quickly meet our project needs.

Kelly Ostrowercha, Director of Project Operations

I’ve outsourced 75–80% of my development work to Beetroot AB. This has allowed me to pay more attention to my clients and build stronger relationships, making me a better account manager. Beetroot AB’s deliverables are functional and reliable.

Jan Willem Hoogstraten, Director

They are super responsive, answered all of my questions, and are extremely bright and ambitious. They are doing a great job and we are super happy. It’s as if we’re working with an in-house team. While some CEOs see outsourced teams as exoskeletons, our cooperation is completely different. We treat them with respect and strive to work well together.

Leo Berghald, CEO

I would recommend Beetroot without thinking twice. Every time we had a new project, I wanted to keep the same developers. Stability and long-term cooperation was something I desired. I suggest you visit their office and treat them the same as your in-house employees.

Avi Danon, CEO

Beetroot helped us scale a reliable team of full-stack & desktop developers as well as QA personnel. They also assisted us with an internal mobile app project, which we didn’t have the resources to accomplish. We’ve been happy with the speed at which Beetroot recruited skilled developers and their professionalism. The team has exceeded our expectations in both communication and delivery aspects.

Hans Fredrik Unelsrød, CTO