hero-main-img
intro-image

Från idé till utveckling

Definiera och utveckla den grund och kravspecifikation som krävs för att en idé ska kunna bli verklighet

Vad innebär produktinnovation?

För oss är innovation en del av varje steg i den långa utvecklingsresan. När det gäller det grundläggande specifikationsarbete som måste ske innan en produkt utvecklas, är det en extra viktig komponent.

Vi tar tillsammans fram komponenter som:

Mål, syfte och kravspecifikation
Visualisering och överblick av den framtida produkten
Material med syfte att attrahera investerare
Kostnads- och tidsestimat

Analys

analysis
 • Övergripande affärskrav och funktionslista

  Brainstorming, intervjuer, prototyp-skapande, och kravspec-workshops ger rätt förutsättningar för att alla intressenters behov.

 • Definiera Minimum Viable Product (MVP)

  Genom att bryta ner projektet i delmoment kan vi både skapa värde till tidiga kunder och göra det tillräckligt litet för snabb implementering. Detta möjliggör även tidigare feedback-inhämtning.

 • Estimat

  Vi utvärderar projektets omfattning och skapar en tidsuppskattning räknat i arbetsdagar, baserat på framtagen kravspec och funktioner.

Kontakta oss

Design/UX

design
 • Förarbete för UX

  • Konkurrensanalys i form av funktionalitetstabell
  • Definition av nyckelanvändare - deras behov och förväntningar
  • Definition av hur produkten kommer behöva användas (use cases)
 • UX-wireframes

  Design av wireframes i låg upplösning med syfte att förstå användarupplevelsen

 • Mockups med hög detaljnivå

  Representativa modeller för hur de viktigaste gränssnitten ser ut och fungerar, med kvalitet anpassad för användning i investerings-pitch.

Kontakta oss

Mjukvaruarkitektur

dev
 • Övergripande projektarkitektur

  Vi skapar en teknisk projektmodell utifrån vad vi anser blir en optimal mjukvaruarkitektur.

 • Tech-stack

  Vi specifierar de teknologier, ramverk, verktyg och den mjukvara som behövs för att andas liv i projektet.

 • Insikter och förslag

  Vi tillhandahåller insikter och förslag utifrån vår mångåriga erfarenhet, och identifierar de områden som eventuellt kan behöva vidareutvecklas eller omvärderas.

Kontakta oss

Våra paket

Startup-optimerad

Skapa ett pitch-deck och fokusera på de nyckelaspekter som kommer att attrahera investerares uppmärksamhet. Ett bra sätt att sätta igång produktutvecklingsresan som startup.

Anpassad

En skräddarsydd upptäcksresa som möjliggör omedelbar utvecklingsstart efter slutförande. Framförallt utformad för affärskritiska lösningar där man vill investera i trygghet och grundarbete innan idén börjar implementeras.

All-inclusive

När produkten är tydligt definierad och planerad, hjälper Beetroot till med hela utvecklingscykeln: design, utveckling, QA/tester, och mer.

Arkitektur & Utveckling

Tech-stack
Insikter & Expertis

Affärskrav och funktionsdefiniering

Affärskrav och funktionsdefiniering
Definiering av MVP
Estimat (Tid & Kostnad)
Team-storlek och färdighetskrav

Design

Konkurrensanalys
Nyckelanvändare (behov och förväntningar)
UX wireframes för huvudändamål
Mockups av gränssnitt
Nyckelgränssnitt Nyckelgränssnitt som interaktiv UX-prototyp

Discovery Team Roles

team