Om oss

Beetroot är ett socialt företag som grundades 2012 av entreprenörerna Andreas Flodström och Gustav Henman. Det föddes ur tanken om att ett mjukvaruutveckling utomlands skulle kunna ske med människan i centrum, på ett meningsskapande och inbegripande sätt, utan att för den skull tumma på kvaliteten av det som levereras.

about_mission

Vårt uppdrag

Vi använder affären som ett verktyg för att nå vår sociala målsättning – att bli det tech-företaget i Ukraina som skapar mest positiv påverkan på samhället.

Hållbar mjukvaruutveckling

Vi är övertygade om att långsiktig hållbarhet bygger på välmående och engagerade medarbetare. Psykisk och fysisk arbetsmiljö är lika viktiga som vårt kärnuppdrag – att ha en positiv påverkan på samhället i stort.

about_main_points
about_main_points1

Sociala effekter

Vi vill ge människor möjligheter att växa och utvecklas i bästa möjliga omgivning. Vi vet att det skapar vågeffekter i samhället. Det är viktigt för oss att inkludera alla, oavsett kön, religion, hudfärg eller läggning, samt att sprida våra värderingar om öppenhet och ansvar till så många som möjligt.

Som en del i vårt tema sund livsstil, ordnar vi regelbundet öppna föreläsningar om mental hälsa, s k ”Beetrootyourself”.

about_main_points2

Att bygga ekonomin

Vi använder affärsmässiga medel för att nå våra sociala mål. Vår etablering av IT-verksamhet runtom i Ukraina – istället för i de traditionella IT-knytpunkterna – ger goda möjligheter att påverka samhället ur ett socioekonomiskt perspektiv. Det blir ett mervärde i sig att skapa ny, hållbar verksamhet i Ukraina på platser den tidigare inte funnits.

Vi etablerar oss aktivt i medelstora städer, där vi tror att vi kan göra mest nytta i vår strävan att skapa arbetstillfällen och verkligen förbättra människors levnadsvillkor. I våra fotspår hoppas vi också kunna uppmuntra nya ledare och entreprenörer.

about_main_points3

Vårt miljöarbete

Beetroot har en företagsövergripande hållbarhetsplan för att mildra miljöpåverkan. Vi försöker minimera vårt ekologiska fotavtryck och miljökompenserar när CO2 utsläpp inte går att undvika.