hero_data_management (2)

Datahantering

Beetroot hjälper er att bygga team för datahantering på lång sikt för att underlätta med peak demand

data_manage_sustainability

Hållbarhet i rutinarbete

Genom åren har vi framgångsrikt tillhandahållit content managers och data-operatörer i Ukraina. Medelstora städer, i synnerhet, erbjuder här unika och konkurrenskraftiga möjligheter att bygga och skala upp team med olika kvalifikationer.

Vi på Beetroot är övertygade om att nöjda medarbetare som mår bra och trivs är en förutsättning för en långsiktigt effektiv och hållbar verksamhet. Därför är vi noga med att skapa en arbetsmiljö med vi-känsla och engagemang, ett område där många datahanterings-providers brister.

data_manage_sustainability

Hållbarhet i rutinarbete

Genom åren har vi framgångsrikt tillhandahållit content managers och data-operatörer i Ukraina. Medelstora städer, i synnerhet, erbjuder här unika och konkurrenskraftiga möjligheter att bygga och skala upp team med olika kvalifikationer.

Vi på Beetroot är övertygade om att nöjda medarbetare som mår bra och trivs är en förutsättning för en långsiktigt effektiv och hållbar verksamhet. Därför är vi noga med att skapa en arbetsmiljö med vi-känsla och engagemang, ett område där många datahanterings-providers brister.

data_manage_why_it_works

För vilka passar detta?

Företag som behöver hjälp med datainsamling, annotering och hantering, på medel- eller lång sikt. Vi bistår med både handplockade utvecklingsteam och datahanteringstjänster vid hög efterfrågan (peak demand).

data_manage_icon1
Data-annotering
data_manage_icon22
Lead-generering
data_manage_icon222
Datainsamling online
data_manage_icon3
Berikning av databaser och listor
data_manage_icon5
Back Office-support
data_manage_icon6
Helpdesk/Kundtjänst
data_manage_machine

Maskininlärning

Vi är väl medvetna om att dataanalys kräver ren, annoterad data vid AI-simulering och inlärning. Anpassad rådata är en fullständig, nödvändig, del inför databehandling- och utveckling.

Ett exempel: vid utveckling av en produkt som identifierar träd på ett foto kan det krävas berikning av trädigenkännings-algoritmen i formen av ytterligare bilder som har annoteras för att helt innefatta, inte alls innefatta, eller bara delvis visa träd inom ett begränsat område.

data_manage_essential

Dataprocesser som nödvändig grund

Många delar av ett företags nödvändiga och grundläggande processer inbegriper någon form av datahantering. Våra utvecklingsteam är noga med att sätta sig in i ert företags verksamhet, för att sedan med engagemang och kunskap kunna följa upp era särskilda behov.