experts-hero-man

IT-konsulter på plats

Specialiserade experter på plats i Stockholm - hos er eller hos oss

Group

Extra trygga leveranser

Ofta känns det tryggare med ett team på plats. Beetroot har stor erfarenhet av både distribuerade team och konsulter på plats i Sverige.

Våra svenska IT-konsulter säkerställer trygga leveranser, både genom kompetens och leveransförmåga. De kan antingen sitta på plats hos er in-house, eller på Beetroots Stockholmskontor.

Group

Extra trygga leveranser

Ofta känns det tryggare med ett team på plats. Beetroot har stor erfarenhet av både distribuerade team och konsulter på plats i Sverige.

Våra svenska IT-konsulter säkerställer trygga leveranser, både genom kompetens och leveransförmåga. De kan antingen sitta på plats hos er in-house, eller på Beetroots Stockholmskontor.

Våra verksamhetsområden

Våra verksamhetskonsulter och utvecklare har alla många års erfarenhet från systemimplementationer, integrationer, utvecklingsuppdrag och projektledning. Idag levererar vi IT-konsulter till verksamhetskritiska projekt i några av Sveriges största företag.

Projektledning Icon
Projektledning
Våra IT-konsulter tar regelbundet komplexa processer från initial förberedelse och planering hela vägen till genomförande och operativ överlämning. Med affärsperspektivet i fokus.
Mobilappar icon
Mobilappar
I strategiska projekt är det viktigt att förståelsen för en apps syfte och funktionalitet är djupt förankrad i teamet. Genom att delvis eller helt arbeta med utvecklare på plats, in-house, har man mycket goda förutsättningar för en pålitligt uvecklingsprocess.
Standardplattformar icon
Standardplattformar
Beetroots verksamhetskonsulter och utvecklare har alla många års erfarenhet från systemimplementationer, integrationer, utveckling och projektledning. Idag levererar Beetroot IT-konsulter till verksamhetskritiska projekt i några av Sveriges största företag, i stor utsträckning med Microsoft- och Oracle-baserade lösningar.
Webblösningar icon
Webblösningar
För webblösningar liksom mobillösningar kan man få en ytterligare nivå av trygghet och synkronisering genom att arbeta med webbutvecklare på plats.
DevOps Icon
DevOps
Det krävs mycket för att sjösätta och underhålla moderna IT-projekt, och genom att säkra upp med rätt DevOps-kompetens går det att göra hela utvecklingscykeln mer effektiv. Vi arbetar främst med Microsoft- och Oraclebaserade lösningar.
services
image-text_full_2

Brancher

Vi kan hjälpa er att förstärka team med IT-konsulter i ett flertal olika brancher. Det som är viktigast för oss är att ha en dialog kring förväntningar och utmaningar, så att vi har möjlighet att matcha er med rätt kompetens.

Beetroots erfarenhet sträcker sig från utveckling och systemintegration, till projektledning och till och med strategiskt styrelsearbete inom vissa brancher.

image-text_full_2

Brancher

Vi kan hjälpa er att förstärka team med IT-konsulter i ett flertal olika brancher. Det som är viktigast för oss är att ha en dialog kring förväntningar och utmaningar, så att vi har möjlighet att matcha er med rätt kompetens.

Beetroots erfarenhet sträcker sig från utveckling och systemintegration, till projektledning och till och med strategiskt styrelsearbete inom vissa brancher.

Telecom
Telecom
Pharmaceuticals
Läkemedel
Real Estate
Fastigheter
Transportation
Transport
media2
Media

Hur ser vår erfarenhet ut inom olika brancher?