experts-hero-man

Konsulter på plats

Specialiserade experter på plats i Sverige—hos er eller hos oss

Group

Extra trygga leveranser

Ofta känns det tryggare med ett team på plats. Beetroot har stor erfarenhet av både distribuerade team och konsulter på plats i Sverige.

Våra svenska expertkonsulter säkerställa trygga leveranser, både genom kompetens och leveransförmåga. De kan antingen sitta på plats hos er, "in-house" eller på Beetroots Stockholmskontor.

Group

Extra trygga leveranser

Ofta känns det tryggare med ett team på plats. Beetroot har stor erfarenhet av både distribuerade team och konsulter på plats i Sverige.

Våra svenska expertkonsulter säkerställa trygga leveranser, både genom kompetens och leveransförmåga. De kan antingen sitta på plats hos er, "in-house" eller på Beetroots Stockholmskontor.

Våra verksamhetsområden

Våra verksamhetskonsulter och utvecklare har alla många års erfarenhet från systemimplementationer, integrationer, utvecklingsuppdrag och projektledning. Idag levererar vi konsulter till verksamhetskritiska projekt i några av Sveriges största företag såväl som till startups.

Projektledning Icon
Projektledning
Vi tar komplexa processer från initial förberedelse och planering hela vägen till genomförande och operativ överlämning. Med affärsperspektivet i fokus.
Mobilappar icon
Mobilappar
Det krävs mycket för att sjösätta och underhålla moderna IT-projekt, och genom att säkra upp med rätt DevOps-kompetens går det att göra hela utvecklingscykeln mer effektiv.
Standardplattformar icon
Standardplattformar
I strategiska projekt är det viktigt att förståelsen för en apps syfte och funktionalitet är djupt förankrad i teamet. Genom att delvis eller helt arbeta med utvecklare på plats, in-house, har man mycket goda förutsättningar för en pålitligt uvecklingsprocess.
Webblösningar icon
Webblösningar
För webblösningar liksom mobillösningar kan man få en ytterligare nivå av trygghet och synkronisering genom att arbeta med webbutvecklare på plats.
DevOps Icon
DevOps
Beetroots verksamhetskonsulter och utvecklare har alla många års erfarenhet från systemimplementationer, integrationer, utveckling och projektledning. Idag levererar Aducera konsulter till verksamhetskritiska projekt i några av Sveriges största företag. Vi arbetar främst med Microsoft- och Oraclebaserade lösningar.
services
image-text_full_2

Brancher

Vi kan hjälpa er att förstärka team i ett flertal olika brancher med IT-konsulter. Det som är viktigast för oss är att ha en dialog kring förväntningar och utmaningar, så att vi har möjlighet att matcha er med rätt kompetens.

Beetroots erfarenhet sträcker sig från utveckling och systemintegration, till projektledning och till och med strategiskt styrelsearbete inom vissa brancher.

image-text_full_2

Brancher

Vi kan hjälpa er att förstärka team i ett flertal olika brancher med IT-konsulter. Det som är viktigast för oss är att ha en dialog kring förväntningar och utmaningar, så att vi har möjlighet att matcha er med rätt kompetens.

Beetroots erfarenhet sträcker sig från utveckling och systemintegration, till projektledning och till och med strategiskt styrelsearbete inom vissa brancher.

Telecom
Läkemedel
Fastigheter
Transport
Media

Hur ser vår erfarenhet ut inom olika brancher?

text-image_1

Telekom

Beetroots konsulter har erfarenhet som projektledare och utvecklare i olika projekt inom telekom, framförallt rörande ERP-system och då främst Oracle-system. I många fall handlar det om komplexa lösningar med många systemintegrationer.

text-image_2

Läkemedel och Apoteksverksamhet

Vi har infört och vidareutvecklat ERP-system, dokumenthanteringssystem, och beslutsstöddsystem. Vi beräknar att våra insatser har sparat hundratals miljoner kronor årligen för kunder.

text-image_3

Samhällsbyggnad och Fastigheter

Våra team har mångårig erfarenhet av att utveckla och införa ERP-system inom samhällsbyggnad, bland annat projekthanteringssystem för samhällsbyggnad som används av flera av Nordens största projekt.

text-image_4

Logistik

Beetroots konsulter har som projektledare ansvarat för införande av nytt ERP-system för ett ledande logistikbolag i Sverige samt för införande av beslutsstödslösningar för lagerhantering. Utöver detta har Beetroot mångårig erfarenhet från styrelsearbete i logistikbolag.